Phân loại các khái niệm số hóa | Các yêu cầu số hóa doanh nghiệp

Hiện tại, có rất nhiều doanh nghiệp đang nhầm lẫn giữa “Số hóa – Digitization”, “Số hóa – Digitalization” và “Chuyển đổi số – Digital Transformation”. Bạn đã biết cách để phân biệt các định nghĩa trên hay chưa ?

phân biệt các khái niệm số hóa

Có thể nói, chuyển đổi số là dạng phát triển hơn của số hóa, do đó chuyển đổi số thực hiện khá phức tạp hơn so với số hóa. Cùng nhau theo dõi tại bài viết dưới đây của Indangnguyen.com nhé

So sánh Digitization với Digitalization

Số hóa (Digitization) là sự chuyển đổi từ analog sang giải pháp số, trong khi số hóa (Digitalization) là việc sử dụng các giải pháp kỹ thuật số và dữ liệu số hóa để tác động đến cách thức thực hiện công việc, chuyển đổi cách mà khách hàng và các công ty tham gia và tương tác, và tạo ra những nguồn doanh thu (kỹ thuật số) mới.

lịch sử hình thành số hóa

Số hóa đề cập đến hoàn hảo hóa nội bộ của những quy trình (ví dụ: tự động hóa công việc, giảm giấy tờ, thủ tục) và dẫn đến tối thiểu hóa chi phí. Ngược lại, công nghệ số hóa là một chiến lược hoặc quy trình vượt ra ngoài việc thực hiện phương pháp để thể hiện một sự thay đổi sâu sắc hơn, là cốt lõi cho toàn bộ mô hình kinh doanh và sự phát triển của công việc.

Xem thêm bài viết :

Lịch sử hình thành của số hóa

Dịch vụ số hóa tài liệu doanh nghiệp

So sánh Digitalization với Digital Transformation

Mặc dù các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường sử dụng thuật ngữ số hóa (Digitalization) như chuyển đổi số (Digital Transformation), nhưng hai thuật ngữ này rất khác nhau. Chuyển đổi số đòi hỏi phải áp dụng rộng rãi hơn nhiều công nghệ công nghệ số và thay đổi văn hóa.

Chuyển đổi số là về con người nhiều hơn là về giải pháp kỹ thuật số. Nó đòi hỏi những thay đổi về tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm, được hỗ trợ bởi sự lãnh đạo, được thúc đẩy bởi các thách thức đối với văn hóa doanh nghiệp và tận dụng những phương pháp trao quyền và cho phép nhân viên.

Những yêu cầu để số hóa trong doanh nghiệp

yêu cầu số hóa doanh nghiệp

Nhà quản lý sẽ bắt đầu bằng cách xác định xem doanh nghiệp của họ sẽ chuẩn bị như thế nào cho “sự gián đoạn giải pháp số” hay còn gọi là “quá trình số hóa”. Sự gián đoạn giải pháp số sẽ thay thế những hoạt động lưu dữ liệu truyền thống bằng những công nghệ giải pháp số.

Do đó, nhiệm vụ chính của nhà quản lý là thay đổi các hoạt động trong doanh nghiệp để cạnh tranh hiệu quả trong một thế giới mới hoàn toàn sử dụng kỹ thuật số. Mặt khác, quá trình số hóa kết hợp với các đổi mới kỹ thuật số tạo ra các nguồn giá trị hoàn toàn mới. Quá trình số hóa đòi hỏi nhà quản lý thay đổi không chỉ sự kết hợp của các hoạt động mà cả khả năng của những nhân viên trong doanh nghiệp.

Các hoạt động hỗ trợ quá trình số hóa

Các hoạt động hỗ trợ quá trình số hóa của ban quản lý giúp tối đa hóa cơ hội thành công

  • Hiểu mức độ số hóa trong môi trường hiện tại và đánh giá các mối đe dọa trong tương lai.
  • Phát triển tầm nhìn về cách lôi kéo khách hàng và đạt được nâng cao trưởng có lợi nhuận bằng kỹ thuật giải pháp số.
  • Thiết kế kế hoạch khai thác những nguồn giá trị uy tín từ ​​số hóa, thêm liên kết và nâng cao cường liên kết trong chuỗi trải nghiệm khách hàng.
  • Huy động tổ chức để giành chiến thắng và chuyển đổi cách tiếp cận để đổi mới.
  • Phát triển các hoạt động phù hợp và xây dựng một đội ngũ lãnh đạo kỹ thuật số với bí quyết.

Nguồn : Wikipedia.org