Ảnh hưởng của số hóa (Digitalization) đối với Doanh Nghiệp

Số hóa có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Một mặt, các doanh nghiệp phải số hóa các quy trình và thủ tục nội bộ của mình, mặt khác họ phải phát triển các dịch vụ mới và mô hình kinh doanh kỹ thuật số. Điều này được thúc đẩy một phần bởi chuyển đổi kỹ thuật số trong các công ty đã xác định lộ trình kỹ thuật số và một phần là do các công ty khởi nghiệp.

Trong kỹ thuật số hóa, thách thức đối với các công ty là xác định nhu cầu của khách hàng mới là kết quả của việc áp dụng các dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật số ngày càng tăng.

lịch sử hình thành số hóa

Bạn có thể tìm hiểu về nguồn gốc của số hòa và lịch sử hình thành qua bài viết : Lịch sử hình thành của số hóa

Ảnh hưởng của số hóa trong doanh nghiệp

Số hóa khiến các công ty cần tập trung vào hành động phát triển các sáng tạo kỹ thuật số để thành công trong thay đổi kỹ thuật số. Các lĩnh vực hành động điển hình là:

– Thiết lập văn hóa đổi mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của các quy trình và thủ tục kỹ thuật số và giúp phát triển các dịch vụ kỹ thuật số và mô hình kinh doanh kỹ thuật số.

– Phát triển các chiến lược đổi mới kỹ thuật số, tức là một kế hoạch hành động cho công ty xử lý số hóa.

– Đào tạo nhân viên để chuẩn bị cho họ những thách thức của thời đại kỹ thuật số và cho phép họ tham gia thay đổi kỹ thuật số.

– Sắp xếp một công ty tiếp thị và hoạt động bán hàng để số hóa. Các công ty phải đối phó với câu hỏi này: Làm thế nào để chúng ta muốn tiếp cận khách hàng vào ngày mai? Vai trò của các xu hướng như tiếp thị nội dung và tự động hóa bán hàng đóng vai trò gì? Làm thế nào để chúng ta đối phó với nhu cầu cá nhân ngày càng nhiều của khách hàng?

– Phát triển các quy trình và quy trình kỹ thuật số: Nói lời tạm biệt với các tập tin giấy bằng cách giới thiệu các quy trình và quy trình trong công ty, một số trong đó phải được xem xét lại một cách triệt để do kết quả của số hóa

– Xử lý dữ liệu phát sinh trong công ty, liên quan đến các hoạt động của công ty hoặc với khách hàng. Các mô hình kinh doanh và dịch vụ mới có thể được phát triển từ dữ liệu.

– Số hóa đối mặt với các công ty với thách thức thay đổi và thích nghi vĩnh viễn. Lợi thế cạnh tranh từ quá khứ chỉ tồn tại ở một mức độ hạn chế.

nguyên nhân hình thành số hóa doanh nghiệp

Khách hàng ngày nay đã được thông tin tốt hơn nhiều so với thời điểm Internet chỉ trở nên phổ biến. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và blockchain sẽ tiếp tục thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh và công ty cho đến năm 2040. Do đó, số hóa trong công ty là một chủ đề để quản lý hàng đầu.

Xem bài viết :

Các loại hình doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi số hoá

Dịch vụ số hóa tài liệu tại Hà Nội

Những khó khăn khi thực hiện số hóa (Digitalization) trong doanh nghiệp

Không ai sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một hướng dẫn từng bước về cách thực hiện số hóa – đó chỉ có thể là trách nhiệm của doanh nghiệp. Chỉ cần biết doanh nghiệp từ bên trong, có thể đặt mục tiêu chính xác và phát triển một chiến lược kỹ thuật số đầy hứa hẹn. Ngoài ra, trên con đường số hóa, doanh nghiệp cần chuẩn bị cho những sai lầm và biến “không có” và cố gắng đối xử với nó một cách bình tĩnh.

Sai lầm là thành phần tiêu chuẩn của bất kỳ thay đổi nào, vì vậy những vấn đề này sẽ không trở thành trở ngại – sớm hay muộn doanh nghiệp sẽ phải chuyển sang kỹ thuật số trong mọi trường hợp.

quá trình số hóa

3 giai đoạn của số hóa (Digitalization) trong doanh nghiệp

Phân tích công ty, thiết lập mục tiêu và phát triển chiến lược. Để bắt đầu, cần phân tích tất cả các quy trình kinh doanh và tài sản chiến lược của doanh nghiệp. Xác định hiệu quả của tất cả các bộ phận, sản xuất, truyền thông nội bộ và bên ngoài và suy nghĩ làm thế nào để cải thiện nó với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số.

Ở giai đoạn này, cần thiết phải đặt ra một mục tiêu rõ ràng, mà doanh nghiệp nên tìm đến với sự trợ giúp của số hóa và hình thành một chiến lược gần đúng để đạt được mục tiêu này. Để giảm thiểu rủi ro, mục tiêu chính là đơn giản hóa các quy trình kinh doanh.

Giới thiệu công nghệ số : Khi doanh nghiệp chỉ định một kế hoạch hành động rõ ràng và chọn các công cụ kỹ thuật số cần thiết, doanh nghiệp có thể bắt đầu vào thực hiện. Họ sẽ cần thời gian để thực hiện các công nghệ mới, thử nghiệm, sửa lỗi kỹ thuật, đào tạo nhân viên / khách hàng làm việc với các dịch vụ, v.v. Do đó, để xem bất kỳ kết quả nào, họ cần phải chờ.

giới thiệu công nghệ công nghệ số

Phân tích kết quả : Sau khi thực hiện từng giải pháp kỹ thuật số, doanh nghiệp cần phân tích hiệu quả của nó. Và đảm bảo rằng nó mang lại doanh thu bổ sung hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho họ, thay vì tổn thất ngân sách.

Nguồn : Wikipedia.org

Liên hệ số hóa tài liệu trong doanh nghiệp

Công ty số hóa tài liệu In Đăng Nguyên

SĐT : 0914006627 (Mrs. Nga) – Email : indangnguyen@gmail.com

Website : Indangnguyen.com

Chuyên nhận :

✔ Thu thập tài liệu: Thảo luận với lãnh đạo và người dùng để xác định phạm vi và đối tượng dữ liệu cần số hóa; Khảo sát lại hiện trường để xác định chủng loại, đặc tính của tài liệu giấy cần xử lý
✔ Chỉnh lý tài liệu: Thực hiện phân loại, sắp xếp, thống kê và lập tiêu chuẩn tra cứu tài liệu theo nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ
✔ Sao chụp/ Quét tài liệu: Sử dụng thiết bị chuyên dụng để sao chụp tài liệu giấy thành file ảnh hoặc PDF
✔ Nhận dạng thông tin/Nhập dữ liệu: Kết hợp công nghệ OCR hoặc AI-OCR với quy trình nhập liệu – kiểm tra dữ liệu chuyên nghiệp của VBPO để trích xuất toàn bộ hoặc các chỉ mục thông tin cần thiết để lưu trữ, tra cứu tài liệu
✔ Gộp/tách bộ và tạo trường thông tin tìm kiếm: Căn cứ vào tiêu chuẩn tra cứu tài liệu đã lập, tạo ra bộ dữ liệu tương ứng với bộ tài liệu giấy đầu vào, bao gồm file ảnh/PDF và các trường thông tin cần thiết
✔ Xuất và liên kết dữ liệu: Kết xuất dữ liệu theo định dạng yêu cầu để lưu trữ, hoặc liên kết trực tiếp với các hệ thống quản lý, hệ thống lưu trữ sẵn có của doanh nghiệp, tổ chức (được hỗ trợ bởi RPA)