AsiaPlant đặt In 1000 cuốn sổ tay A5

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Liên hệ
  • Kích thước
  • Số trang
  • Định lượng giấy
Đặt in

Công ty in ấn và thiết kế IN ĐĂNG NGUYÊN đã tiếp nhận và hoàn thành xong hợp động IN 1000 CUỐN SỔ TAY A5  cho khách hàng là đại diện của công ty AsiaPlant.

bao-gia-in-so-tay-a5

Yêu cầu của khách hàng in sổ tay A5 :

– In Sổ tay theo market của khách hàng, In Đăng Nguyên chịu trách nhiệm thiết kế

– Kích thước : A5

– Ruột giấy C120 gms

– Bìa giấy C200 gms cán mờ 1mặt, 10 trang cả bìa in offset 4 màu, 2 mặt

– Đóng gáy keo nhiệt

– Chế bản , dàn trang nội dung

– Thơi gian hoàn thành : 10 ngày. Thanh lý hợp đồng tháng 9/2015

IN ĐĂNG NGUYÊN RẤT MONG TIẾP TỤC ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG ASIAPLANT TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ QUÝ CÔNG TY SẼ TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CHÚNG TÔI.