Trang chủ » Phụ kiện sổ tay

Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 28 cm
Kích thước lỗ còng: 2 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A4

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 27 cm
Kích thước lỗ còng: 3,8 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A4

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 32cm
Kích thước lỗ còng: 2,1 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A4

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 29 cm
Kích thước lỗ còng: 2 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A4

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 22 cm
Kích thước lỗ còng: 1.5 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A5

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 22 cm
Kích thước lỗ còng: 2.5 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A5

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 22 cm
Kích thước lỗ còng: 2 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A5

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 12 cm
Kích thước lỗ còng: 2.5 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A6

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 12 cm
Kích thước lỗ còng: 2 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A6

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 18 cm
Kích thước lỗ còng: 1,5 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A6

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước chiều dài : 18 cm
Kích thước lỗ còng: 2 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A6

Còng sổ tay
Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước : 27 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A4