Công ty giải quyết vấn đề số hóa doanh nghiệp

Các công ty dịch vụ

các công ty ảnh hưởng bởi số hóa

Một nhóm các công ty dịch vụ khác được gọi là những công ty giải quyết vấn đề, cũng đang được chuyển đổi bằng công nghệ số. Đó là các công ty luật, tư vấn quản lý, kiến ​​trúc sư, kỹ sư, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chứng nhận, nhà phân tích, v.v. Tất cả những dịch vụ uy tín này đang trở nên hiệu quả hơn nhiều thông qua việc sử dụng các công cụ phương pháp số, cơ sở dữ liệu toàn cầu, nền tảng cộng tác và công nghệ truyền thông.

Kỹ thuật phương pháp số có thể gia tăng, và trong 1 số trường hợp, thay thế các chuyên gia. Nhưng thường xuyên hơn, họ cho phép những công ty một người hoạt động hiệu quả. Bằng cách cho phép những mạng ảo hình thành ngay lập tức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các người chơi toàn cầu. Ví dụ  như EY và Deloitte trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn và thuế, McKinsey và BCG trong quản lý chất lượng tư vấn, cũng như DLA Piper và Baker & McKenzie trong lĩnh vực luật pháp và tuân thủ.

Công ty Doitte

Tất cả họ đều biết rằng nếu họ không nhanh chóng vươn lên là công nghệ số. Họ sẽ suy giảm nhanh chóng và bị vượt qua bởi sự cạnh tranh và trở nên không liên quan. Công nghệ số là một điều cần thiết trong các công ty. Nó như là 1 yêu cầu trong thị trường của họ. Khách hàng của họ hy vọng sẽ được làm việc với những công ty đi trước 1 bước .

Xem thêm bài :

Lịch sử hình thành của số hóa doanh nghiệp

Phân biệt các khái niệm số hóa

Nguyên nhân hình thành số hóa trong doanh nghiệp

Ảnh hưởng của số hóa tới doanh nghiệp

Các Công ty cung cấp, sản xuất

Cuối cùng, các công ty sản xuất ít chịu ảnh hưởng của kỹ thuật số? Không hoàn toàn như vậy. Hầu hết sẽ nói rằng cung ứng, robot, tự động hóa, in 3D, cảm biến và nền tảng giải pháp số sẽ cho phép một cuộc cách mạng công nghiệp máy móc tư. Mang lại sự tùy biến đại chúng – một nền kinh tế vượt qua sự đánh đổi truyền thống giữa quy mô và tùy chỉnh.

công ty giải quyết vấn đề số hóa

Cuộc cách mạng này cũng phá vỡ các ý tưởng truyền thống thúc đẩy toàn cầu hóa, cho phép phân phối và phát triển địa phương ngay lập tức với chi phí thấp. Thách thức đối với các công ty công nghiệp là gấp đôi. Đầu tiên họ mong muốn nắm lấy giải pháp số nhanh, giống như GE đang làm. Trang thiết bị hai, họ đang cần phải chấp nhận sự gián đoạn và không được phòng thủ, giống như những nhà sản xuất xe hơi đã sử dụng xe điện và tự lái.

Kinh tế miền Trung đạt nhiều thành tựu sau 30 năm đổi mới

Đây là bốn mô hình kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi giải pháp số. Trong các lĩnh vực khác, chúng ta cũng thấy rằng giải pháp số cho phép các công ty phát triển các mô hình kinh doanh mới. Giống như Amazon phân nhánh thành dịch vụ đám mây. Hoặc chuyển đổi hoàn toàn các mô hình kinh doanh : như IBM đã làm khi chuyển từ sản phẩm sang dịch vụ và giờ lại chuyển sang phân tích. Chúng tôi cũng thấy rằng phương pháp số cho phép những công ty tự thay đổi. Ví dụ như : Netflix liên tục chuyển nền tảng cung ứng là một ví dụ điển hình.

Tóm lại, thách thức lớn nhất là doanh nghiệp đang cần nhận ra rằng số hóa sẽ giúp họ tạo ra giá trị nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Nguồn : Wikipedia.org